Terms and Condition (HU)

I.  A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

Ez a tájékoztató a CONTINENTAL SAFETY-HUNGARY MOTORKERÉKPÁR

VEZETÉSTECHNIKAI KÉPZÉS (honlap: www.safety-hungary.hu, cím: 1108 Budapest, Kozma utca 3/A.) látogatói, ügyfelei által megadott személyes adatok kezelésével kapcsolatos valamennyi információt tartalmazza abból a célból, hogy az Ön személyes adatainak és hozzájárulásának megadását megelőzően teljes mértékben tisztában legyen az adatkezelés céljával és feltételeivel, az azzal kapcsolatos kockázatokkal és garanciákkal, valamint az Önt megillető jogosultságokkal (továbbiakban: „Tájékoztató”).

A jelen Tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet, továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: „Infotv.”) foglaltaknak megfelelően biztosítja a jogszerű, tisztességes és átlátható adatkezelés elvének, valamint az Ön információs önrendelkezési jogának érvényesülését.

II.  AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Az Ön által megadott személyes adatok kezelője:

N-Vogue Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely és levelezési cím: 1108 Budapest, Kozma utca 3/A E-mail: info@safety-hungary.hu

Honlap: www.safety-hungary.hu

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:

Kollárics Izabella, email: bella@silverkart.hu, telefon: +36-30-670-8590 (továbbiakban: „Adatkezelő”).

III.      AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, IDŐTARTAMA, AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULT SZEMÉLYEK

 1. Online regisztrációval kapcsolatos adatkezelés
 • Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat az Ön felhasználói profiljának létrehozására használja fel annak érdekében, hogy megkönnyítse Önnek a tanfolyamokra történő jelentkezését, ajándékutalványok vásárlását, illetve a felhasználói adatainak kezelését, módosítását.

1.2 A kezelt adatok köre

Az adat típusa Az adat felvételének indoka
vezetéknév, keresztnév Az Ön azonosításához szükséges

 

e-mail cím Az Adatkezelő és Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja és az Ön azonosításához szükséges
telefonszám ha az Ön által kiválasztott tanfolyammal/ ajándékutalvánnyal kapcsolatban olyan indok merül fel, amely miatt az Ön sürgős értesítése szükséges, akkor ezt telefonon keresztül jelezzük Önnek
jelszó a felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja
 • Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amely szerint Ön előzetesen beleegyezik a fentebb felsorolt személyes adatainak az Adatkezelő által történő kezelésébe a jelen Tájékoztatóban foglalt feltételek szerint. Önnek jogában áll a hozzájárulását bármely időpontban visszavonni, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét [GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja].

1.4.   Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Hozzájárulását az Adatkezelő fenti e-mail címére küldött levelében bármikor visszavonhatja.

1.5.   Az adatok megismerésére jogosult személyek köre

Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő közvetlen irányítása alatt álló munkatársai (ügyvezető, motoros üzletágvezető) férhetnek hozzá munkaköri feladataik ellátása érdekében, akik az adatokat az Adatkezelőnél mindenkor hatályos belső szabályoknak és eljárásrendnek megfelelően, bizalmasan kezelik.

Az Adatkezelő az Ön személyes adatainak kezelése során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe, akiknek az Ön személyes adatait továbbítja:

Infogérance Libre SASU

székhely: Franciaország, 127 Avenue du Général de Gaulle, 94500 Champigny-sur-Marne, képviselő neve: Füleki Dániel

kapcsolattartó: Major Gábor

kapcsolattartó email címe: major@infogerance-libre.fr, tel: +36209313796

Az adatfeldolgozó által az Ön személyes adataival végzett adatkezelési műveletek: weboldal üzemeltetés

A webszerver helye: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

2.  Hírlevélre feliratkozással kapcsolatos adatkezelés

 • Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat hírlevelek, reklámlevelek, kérdőívek elektronikus úton történő kiküldése céljából használja fel, annak érdekében, hogy tájékoztassa Önt a szolgáltatásaival kapcsolatos legújabb hírekről, eseményekről, akciókról vagy felmérje az Ön érdeklődését, elvárásait saját szolgáltatásai fejlesztése végett.

2.2 A kezelt adatok köre

Az adat típusa Az adat felvételének indoka
vezetéknév, keresztnév Az Ön azonosításához szükséges
e-mail cím A hírlevelek kiküldéséhez szükséges
 • Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amely szerint Ön előzetesen beleegyezik a fentebb felsorolt személyes adatainak az Adatkezelő által történő kezelésébe a jelen Tájékoztatóban foglalt feltételek szerint. Önnek jogában áll a hozzájárulását bármely időpontban visszavonni, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét [GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja].

2.4.   Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Hozzájárulását az Adatkezelő fenti e-mail címére küldött levelében bármikor visszavonhatja illetve a felhasználói profiljában a hírlevelekről leiratkozhat.

2.5.   Az adatok megismerésére jogosult személyek köre

Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő közvetlen irányítása alatt álló munkatársai (ügyvezető, irodavezető, rendezvény-koordinátor, üzemvezető, recepciós) férhetnek hozzá munkaköri feladataik ellátása érdekében, akik az adatokat az Adatkezelőnél mindenkor hatályos belső szabályoknak és eljárásrendnek megfelelően, bizalmasan kezelik.

Az Adatkezelő az Ön személyes adatainak kezelése során az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe, akiknek az Ön személyes adatait továbbítja:

Infogérance Libre SASU

székhely: Franciaország, 127 Avenue du Général de Gaulle, 94500 Champigny-sur-Marne, képviselő neve: Füleki Dániel

kapcsolattartó: Major Gábor

kapcsolattartó email címe: major@infogerance-libre.fr, tel: +36209313796

Az adatfeldolgozó által az Ön személyes adataival végzett adatkezelési műveletek: hírlevelek kiküldése

A webszerver helye: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

3.    Tanfolyamra jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés

 • Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat az Ön által kiválasztott tanfolyamon az Ön helyének biztosítása, továbbá az Ön motorvezetési tapasztalatának, illetve az Ön motorvezetési képességét esetlegesen befolyásoló egészségügyi okoknak az előzetes felmérésére használja fel.

3.2 A kezelt adatok köre

Az adat típusa Az adat felvételének indoka
tanfolyam típus a z Ö n á l t a l i g é n y e l t t a n f o l y a m azonosításához szükséges

 

tanfolyam időpontja (hónap, nap) A    t a n f o l y a m r a    i d ő p o n t j á n a k meghatározásához szükséges
tanfolyam szintje A tanfolyam szintjének meghatározásához szükséges
motorozott kilométerek száma Az Ön motorvezetési tapasztalatának felméréséhez szükséges
motor kiválasztása Az Ön által igényelt motor kiválasztásához szükséges
testi vagy fizikai korlátozottság, baleset, sérülés A z Ö n m o t o r v e z e t é s i k é p e s s é g é t befolyásoló testi vagy fizikai korlátok felméréséhez szükséges
 • Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek b) pont].

Az Ön által rendelkezésre bocsátott egészségügyi adatok vonatkozásában az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amely szerint Ön előzetesen beleegyezik egészségügyi adatainak az Adatkezelő által történő kezelésébe a jelen Tájékoztatóban foglalt feltételek szerint. Önnek jogában áll a hozzájárulását bármely időpontban visszavonni, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét [GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja].

3.4.   Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő az adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Hozzájárulását az Adatkezelő fenti e-mail címére küldött levelében bármikor visszavonhatja.

Az Ön által megadott személyes adatokat (motorozott kilométerek száma; motor kiválasztása; testi vagy fizikai korlátozottság, baleset, sérülés) a részvételi díj befizetésének elmulasztásakor, és a jelentkezés lemondásakor automatikusan töröljük.

3.5.   Az adatok megismerésére jogosult személyek köre

Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő közvetlen irányítása alatt álló munkatársai (ügyvezető, motoros üzletágvezető) férhetnek hozzá munkaköri feladataik ellátása érdekében, akik az adatokat az Adatkezelőnél mindenkor hatályos belső szabályoknak és eljárásrendnek megfelelően, bizalmasan kezelik.

Az Adatkezelő az Ön személyes adatainak kezelése során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe, akiknek az Ön személyes adatait továbbítja:

Infogérance Libre SASU

székhely: Franciaország, 127 Avenue du Général de Gaulle, 94500 Champigny-sur-Marne, képviselő neve: Füleki Dániel

kapcsolattartó: Major Gábor

kapcsolattartó email címe: major@infogerance-libre.fr, tel: +36209313796

Az adatfeldolgozó által az Ön személyes adataival végzett adatkezelési műveletek: weboldal üzemeltetés,

A webszerver helye: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

4.  Tanfolyamon való részvétellel kapcsolatos adatkezelés

 • Az adatkezelés célja

Nyilatkozat a felelősségvállalásról. Az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat az Ön azonosítása, az Önnel való kapcsolattartás, illetve a képzést követően az Ön nevére szóló oklevél kiállítására használja fel.

4.2 A kezelt adatok köre

Az adat típusa Az adat felvételének indoka
név Az Ön azonosításához szükséges
születési hely és idő Az Ön azonosításához szükséges
anyja neve Az Ön azonosításához szükséges
lakcím Az Ön azonosításához, valamint az Önnek való kapcsolattartáshoz, például az oklevél megküldéséhez szükséges
vezetői engedély száma Amennyiben olyan tanfolyamon veszt részt, a m e l y h e z m o t o r v e z e t ő i e n g e d é l y szükséges, akkor a vezetői engedély száma elengedhetetlenül szükséges
mobil telefon száma A z Ö n n e l v a l ó ka pcs o l a t ta r tá s h oz szükséges
email cím A z Ö n n e l v a l ó ka pcs o l a t ta r tá s h oz szükséges

 

 • Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél [GDPR

 1. cikk (1) bek b) pont].

4.4.   Az adatkezelés időtartama

Az Ön által megadott személyes adatokat a jogszabályok által előírt elévülési idő leteltét követően töröljük.

4.5.   Az adatok megismerésére jogosult személyek köre

Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő közvetlen irányítása alatt álló munkatársai (ügyvezető, motoros üzletágvezető, motoros oktató) férhetnek hozzá munkaköri feladataik ellátása érdekében, akik az adatokat az Adatkezelőnél mindenkor hatályos belső szabályoknak és eljárásrendnek megfelelően, bizalmasan kezelik.

Az Adatkezelő az Ön személyes adatainak kezelése során további adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az adatkezelés kizárólag papír alapon, manuálisan történik.

5.  Voucher (ajándékutalvány) rendeléssel kapcsolatos adatkezelés

 • Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat az ajándékutalványok kiküldése céljából használja fel.

5.2 A kezelt adatok köre

Az adat típusa Az adat felvételének indoka
kedvezményezett neve A z a j á n d é k u t a l v á n y j o g o s u l t j á n a k azonosításához szükséges
kedvezményezett email címe Az ajándékutalványok kiküldéséhez szükséges
jogosult értesítése Amennyiben Ön ezt  az  opciót  bejelöli,  az a j ándékutalvány beválhatóságának kezdetekor az jogosult email  címére értesítést küldünk

 

Ön kijelenti és garantálja, hogy a kedvezményezett nevét és email címét az Adatkezelő jogszerűen felhasználhatja az ajándékutalványok kiküldése céljából. Ön helytállni tartozik azért, ha a kedvezményezett a fenti adatainak felhasználása miatt az Adatkezelővel szemben bármilyen igényt érvényesít.

5.3.   Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez (a megrendelt ajándékutalványok megküldéséhez) szükséges, amelyben Ön az egyik fél [GDPR 6. cikk (1) bek b) pont].

5.4.   Az adatkezelés időtartama

Az Ön által megadott személyes adatok a megrendelés visszavonásakor, illetve az ajándékutalvány érvényességét követő 15 nap elteltével automatikusan törlődnek.

5.5.   Az adatok megismerésére jogosult személyek köre

Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő közvetlen irányítása alatt álló munkatársai (ügyvezető, irodavezető) férhetnek hozzá munkaköri feladataik ellátása érdekében, akik az adatokat az Adatkezelőnél mindenkor hatályos belső szabályoknak és eljárásrendnek megfelelően, bizalmasan kezelik.

Az Adatkezelő az Ön személyes adatainak kezelése során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe, akiknek az Ön személyes adatait továbbítja:

Infogérance Libre SASU

székhely: Franciaország, 127 Avenue du Général de Gaulle, 94500 Champigny-sur-Marne, képviselő neve: Füleki Dániel

kapcsolattartó: Major Gábor

kapcsolattartó email címe: major@infogerance-libre.fr, tel: +36209313796

Az adatfeldolgozó által az Ön személyes adataival végzett adatkezelési műveletek: weboldal üzemeltetés,

A webszerver helye: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

6.  Kamerarendszerrel rögzített felvételekkel kapcsolatos adatkezelés

 • Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő az épületben elhelyezett kamerák által rögzített kamerafelvételeket kizárólag az élet, a testi épség és a vagyon védelme érdekében tárolja, illetve használja fel [GDPR 6. cikk (1) bek f) pont].

6.2 A kezelt adatok köre

Az adat típusa Az adat felvételének indoka
kamerafelvétel balesetek, szabálytalanságok, jogsértések megelőzéséhez, bizonyításához szükséges

 

 • Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek f) pont].

A kamerarendszer alkalmazásának szükségességét a különösen az alábbi körülmények indokolják:

 • a gokartozás fokozott veszéllyel járó sporttevékenység, ezért a balesetek megelőzéséhez, a gokartozás szabályainak betartásához, illetve a balesetek, szabálytalanságok utólagos bizonyításához az Adatkezelőnek, és a gokart pályán tartózkodó minden személynek jogos érdeke fűződik;
 • a gokart-pálya, a gokartok, a bowling-pálya, a biliárd-asztal, a játékkonzolok, az épületben található egyéb berendezési és felszerelési tárgyak jelentős értéket képviselnek, ezért a jogsértő cselekmények megelőzéséhez, utólagos bizonyításához az Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik;
 • a balesetek, szabálytalanságok, jogsértő cselekmények kétséget kizáró bizonyítása más módszerrel nem érhető el, a kamerarendszer alkalmazása ehhez elengedhetetlenül szükséges,
 • a kamerarendszer jelen Tájékoztatóban foglaltak szerinti korlátozott alkalmazása az épületben tartózkodó személyek információs önrendelkezési jogának aránytalan korlátozásával nem jár.

6.4.   A kamerák elhelyezése, látószöge

A kamerák az Adatkezelő tulajdonát képező épület védendő helyiségeiben kerültek elhelyezésre akként, hogy a kamerák látószöge elsődlegesen az oktató pályára, illetve a védendő területekre és vagyontárgyakra irányul, az ott történő események rögzítésére szolgál.

Nem került elhelyezésre kamera olyan helyiségben, amelyben a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti, így különösen az öltözőkben, zuhanyzókban, illemhelyiségekben.

6.5.   A kamerafelvételek visszanézése

A kamerafelvételek visszanézésére kizárólag abban az esetben kerül során, ha az oktatás helyszínén az élet, a testi épség vagy a vagyon sérelmével járó, vagy azt veszélyeztető/ fenyegető baleset, szabálytalanság vagy jogsértés történt, amelynek bizonyításához a kamerafelvétel lejátszása elengedhetetlenül szükséges

6.6.   Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy az élet, testi épség védelme vonatkozásában a törvény által előírt törlési határidő a felvétel rögzítését követő 30 nap, míg a vagyon védelme esetén a felvétel rögzítését követő 3 munkanap.

Tekintettel arra, hogy az épületben olyan kamerarendszer működik, amely nem teszi lehetővé az épület különböző helyiségeiben készült felvételek eltérő időpontban történő törlését, ezért az Adatkezelő a törlésre előirányzott határidőt a törvény által előírt határidők

figyelembevételével egységesen 13 naptári napban határozta meg, amelynek elteltével a felvételeket – azok visszanézése nélkül – automatikusan törli.

6.7.   Az adatok megismerésére jogosult személyek köre

Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő közvetlen irányítása alatt álló munkatársai (ügyvezető, irodavezető, kamerarendszert felügyelő munkavállaló) férhetnek hozzá munkaköri feladataik ellátása érdekében, akik az adatokat az Adatkezelőnél mindenkor hatályos belső szabályoknak és eljárásrendnek megfelelően, bizalmasan kezelik.

Az Adatkezelő a kamerarendszerrel rögzített felvételek kezelése során adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

7.  Képzés során készült fényképekkel kapcsolatos adatkezelés

 • Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő a képzés során Önről készült fényképeket az Adatkezelő saját Facebook oldalán történő közzététel és/vagy nyomtatott reklámanyagaiban történő  megjelenés céljából használja fel annak érdekében, hogy saját magát és szolgáltatásait ekként reklámozza, népszerűsítse.

7.2 A kezelt adatok köre

Az adat típusa Az adat felvételének indoka
fénykép a motoros vezetéstechnikai képzés reklámozásához, népszerűsítéséhez szükséges

 

 • Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amely szerint Ön előzetesen beleegyezik a fentebb felsorolt személyes adatainak az Adatkezelő által történő kezelésébe a jelen Tájékoztatóban foglalt feltételek szerint. Önnek jogában áll a hozzájárulását bármely időpontban visszavonni, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét [GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja].

7.4.   Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Hozzájárulását az Adatkezelő fenti e-mail címére küldött levelében bármikor visszavonhatja.

7.5.   Az adatok megismerésére jogosult személyek köre

Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő közvetlen irányítása alatt álló munkatársai (ügyvezető, irodavezető, üzletágvezető, motoros oktató) férhetnek hozzá munkaköri feladataik ellátása érdekében, akik az adatokat az Adatkezelőnél mindenkor hatályos belső szabályoknak és eljárásrendnek megfelelően, bizalmasan kezelik.

Az Adatkezelő az Ön személyes adatainak kezelése során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe, akiknek az Ön személyes adatait továbbítja: Facebook.

IV. ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK FÉL RÉSZÉRE, HATÓSÁGI ADATSZOLGÁLTATÁS

Az Adatkezelő csak kivételes esetben adhatja át az Ön személyes adatait más részére, ha az adatok továbbítása az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Így például, amennyiben az Önt érintő ügyben bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az Ön személyes adatait tartalmazó iratok átadása, vagy a rendőrség megkeresi az Adatkezelőt, és a nyomozáshoz az Ön személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri.

V. AZ ADATBIZTONSÁGOT SZOLGÁLÓ TECHNIKAI ÉS SZERVEZÉSI INTÉZKEDÉSEK

Az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat az Adatkezelő székhelyén található szerveren tárolja, illetve a weboldalon keresztül közölt adatok vonatkozásában a MAXER Hosting Kft. tárhely-szolgáltatását veszi igénybe.

Az Adatkezelő a kockázat mértékének megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja az Ön személyes adatainak biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet, ideértve a személyes adatok kezelésére használt informatikai rendszerek és eszközök bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét az alábbiak szerint.

1.  Általános intézkedések

 • Az Adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselő került kinevezésre.
 • Az Adatkezelő munkavállalói számára kötelező belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat, eljárások, ügyvezető igazgatói utasítások állnak rendelkezésre.
 • A személyes adatok kezelésére feljogosított munkavállalók titoktartási kötelezettséget vállaltak.
 • A személyes adatok kezelésére feljogosított munkavállalók adatvédelmi képzésben részesültek.
 • Csak az illetékes munkavállalók férhetnek hozzá az adatkezeléssel érintett informatikai
 • Harmadik felek személyes adatokhoz való hozzáférésének biztosítása ellenőrzött módon történik.
 • A biztonsági személyzet és a takarító személyzet és a portaszemélyzet körültekintően került kiválasztásra.

2.  Fizikai hozzáférés ellenőrzése

 • Az Adatkezelőnél biztosított azon területek fizikai védelme, ahol azok az adathordozók találhatók, amelyeken személyes adatokat tárolnak.
 • Az épületben biztonsági riasztó- és tűzvédelmi rendszer működik távfelügyelettel, amely a munkaidő után is biztosítja a betörés elleni védelmet- és a tűzvédelmet.
 • Az iroda helyiségeket az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségtől ajtó választja el beléptető rendszerrel.
 • A belépő kártyákat (proxy)/belépő kódokat minden munkavállaló köteles magánál tartani és használni.
 • Harmadik felek (látogatók, ügyfelek, takarítószemélyzet, alvállalkozók stb.) az iroda helyiségekbe csak belépési engedéllyel léphetnek be. Harmadik felek belépési jogosultsága megfelelően szabályozott.
 • A személyes adatok kezelése kulccsal zárható iroda helyiségekben történik. A kulcsokhoz való hozzáférési és használati jogosultság korlátozott. A hozzáférési jogosultsággal rendelkező személyek azonosításra kerülnek.

3.  Az adatokhoz való hozzáférés és a felhasználók ellenőrzése

 • Az Adatkezelőnél csak azok a munkavállalók kapnak hozzáférést a személyes adatokhoz, akiknek az munkaköri feladatuk ellátása érdekében szükséges.
 • A munkavállalók személyes adatokhoz való hozzáférése hozzáférési jogosultságok kiosztásával történik.
 • A hozzáférési jogok kezelését rendszergazda végzi. Az azonosítók kiadása és megőrzése szabályozott.
 • Felhasználónevek és jelszavak védenek minden eszközt.
 • A felhasználónévre és jelszóra van kidolgozott szabályzat (ideértve azok hosszára és a jelszó érvényességi idejére vonatkozó szabályokat).
 • Az egyes számítógépek zárolása, funkcionális és/vagy időbeli korlátozott használata biztosított.
 • Az adatok és a programok felhasználói kóddokkal vannak védve. A fájlok kódolása kidolgozott eljárások alapján történik.
 • A belső hálózatok védelme a jogosulatlan hozzáféréssel szemben biztosított (pl. tűzfalakkal).
 • A víruskeresők telepítésre kerültek, és azok karbantartása folyamatos az adatkezeléshez használt minden eszközön.
 • A hozzáférések naplózása és jelentése biztosított (különösen az adatok bevitele, módosítása, törlése és megsemmisítése).
 • Az összes törölhető adat az összes érintett elektronikus adathordozóról (pl. laptopok, merevlemezek, CD-k, DVD-k, USB csatlakozók, szalagok, lemezek, memóriakártyák, stb.) törlésre vagy megsemmisítésre kerül a törlésre előirányzott határidő lejártakor.

4.    Az adattovábbítás ellenőrzése

 • Az Adatkezelőnél bérelt vonalak és/vagy VPN kapcsolatok kerülnek alkalmazása.
 • Az Adatkezelő eszközein megfelelő szűrők alkalmazása (URL-szűrő, e-mail mellékletek szűrése stb.) biztosított.
 • Az Adatkezelőnél iratmegsemmisítők állnak rendelkezésre, illetve az Adatkezelő ilyen szolgáltatást vesz igénybe.

5.  Az adatrögzítés ellenőrzése

 • Az Adatkezelőnél az adatok bevitelére, módosítására és törlésére vonatkozó jogok kiadása szabályozott eljárás alapján történik.
 • Az adatok bevitelének, módosításának és törlésének nyomon követése az egyéni felhasználónevekkel történik.

6.  Rendelkezésre állás ellenőrzése

 • A szerver külön zárható helyiségben van felállítva.
 • A szerver helyiségben szünetmentes tápegység működik.
 • Az adatok helyreállíthatóságát az adatok tükrözése, illetve rendszeres időközönként biztonsági másolatok készítése biztosítja.

7.  Adatok szétválasztása

 • Az Adatkezelőnél a gokart pályát használó és a motorkerékpár vezetés technikai tanfolyamon résztvevő ügyfelek logikai szétválasztásra kerültek, adataik külön adatgyűjtőkben, elkülönített módon kerülnek tárolásra és kezelésre

8.  Monitoring

 • Az Adatkezelőnél az adatkezelés biztonságának fenntartása érdekében legalább évente egy alkalommal a fentebb említett technikai és szervezeti kérdések hatékonyságának felmérésére és értékelésére kerül

9.  Adatfeldolgozók igénybevétele

 • Az Adatkezelő által igénybevett adatfeldolgozók megfelelő gondossággal kerültek kiválasztása.
 • Az adatfeldolgozókkal megkötött, a GDPR-nak megfelelő szerződések rendelkezésre állnak.
 • Az adatfeldolgozói szerződésekben az adatfeldolgozók garantálták a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantáló technikai és szervezési intézkedések alkalmazását.
 • Az Adatkezelő külön engedélyének előzetes megszerzése szükséges további adatfeldolgozó alkalmazása esetén.
 • A további adatfeldolgozókra ugyanazok a kötelezettségek és szerződéses rendelkezések vonatkoznak, mint az adatfeldolgozóra az adatkezelő adatainak vonatkozásában.

10.  Adatkezelési nyilvántartások vezetése

 • Az Adatkezelőnél az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása a GDPR rendeletben foglaltak szerint történik.
 • Az Adatkezelőnél alkalmazott belső nyilvántartások: adatkezelési nyilvántartás, adatfeldolgozási nyilvántartás, adattovábbítási nyilvántartás, adatvédelmi incidens nyilvántartás.

VI.  AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK

 1. A tájékoztatáshoz/hozzáféréshez való jog

Ön az Adatkezelő II. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy az Adatkezelőnél személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.

Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől információt kérjen, milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen célból, milyen forrásból és mennyi ideig kezeli, illetve hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket.

Az Adatkezelő az Ön tájékoztatás iránti kérelmére legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy email-ben válaszol.

Ön jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon akként, hogy az Adatkezelő az érintett személyes adatokat írásban vagy email-ben megküldi az Ön részére.

2.   A helyesbítéshez való jog

Ön az Adatkezelő fentebb meghatározott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben kérheti, hogy az Adatkezelő késedelem nélkül módosítsa valamely személyes adatát, illetve kérheti a hiányosan személyes adatai kiegészítését. Így például bármikor megváltoztathatja e-mail címét vagy jelszavát.

Az Adatkezelő a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy email-ben értesíti.

3.   A törléshez/elfeledtetéshez való jog

Ön az Adatkezelő fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben kérheti, hogy az Adatkezelő késedelem nélkül törölje személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő kezelte;
 2. Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre,
 4. a személyes adatait az Adatkezelő jogellenesen kezelte;
 5. a személyes adatait az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekeknek kínálásával kapcsolatosan került

Az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről Önt az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti

Ha az Adatkezelő a személyes adatait másnak is továbbította, úgy az Adatkezelő 30 napon belül tájékoztatja a további adatkezelőket/adatfeldolgozókat arról, hogy Ön kérelmezte a személyes adatai másolatának törlését.

4.   Az adatok zárolásához/ korlátozásához való jog

Ön az Adatkezelő fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait zárolja, illetve az adatkezelést korlátozza, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a zárolás/korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival

Az adatok zárolása/korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekéből lehet kezelni.

A zárolás/korlátozás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

5.   Az adathordozhatósághoz való jog

Ön az Adatkezelő fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben kérheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó, Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jogának gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről Önt az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

6.   A tiltakozáshoz való jog

Ön az Adatkezelő fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben bármikor tiltakozhat személyes adatainak az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekein alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ön az Adatkezelő fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben bármikor tiltakozhat személyes adatainak közvetlen üzletszerzés érdekében  történő kezelése ellen, amely esetben adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Ön ezen tiltakozását az Adatkezelő által email-en keresztül megküldött hírlevelekben elhelyezett linkre történő kattintással is kifejezetheti, amelynek következtében az Adatkezelő a továbbiakban nem küld Önnek hírlevelet.

7.   Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az Adatkezelő nem alkalmaz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatalt, ideértve a profilalkotást is.

Amennyiben az Adatkezelő a jövőben ilyen adatkezelésen alapuló döntéshozatali eljárást vezetne be, úgy Önt előzetesen email útján megfelelően tájékoztatni fogja az alkalmazott logikáról, módszerről és annak lényegéről, és lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, vagy a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

VII.  AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Amennyiben jogellenes adatkezelést tapasztal, a jogi eljárás kezdeményezése előtt célszerű panaszát először az Adatkezelőnek elküldenie, mivel így lehetőség nyílik arra, hogy az Adatkezelő a jogszerű állapotot magától helyreállítsa.

Ön a felügyeleti hatósághoz benyújtott bejelentéssel (panasszal) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei a következők:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: www.naih.hu

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén bíróság előtt polgári pert kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét a következő linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/ torvenyszekek.

VIII.  A TÁJÉKOZTATÓ FELÜLVIZSGÁLATA, MÓDOSÍTÁSA

Az adatkezelés körülményei időről-időre megváltozhatnak, illetve az Adatkezelő bármikor dönthet arról, hogy a folyamatban levő adatkezelését új adatkezelési céllal egészíti ki, ezért az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót bármikor módosítsa. Az Adatkezelő a jelen Tájékoztató módosításáról Önt email útján értesíti az Ön által megadott elérhetőségek valamelyikén.

IX.  AZ ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

Az Ön személyes adatainak kezelésére az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („GDPR”) amelynek hatályos szövege itt tekinthető meg:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&rid=1

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), amelynek hatályos szövege a következő linken keresztül érhető el: http:// net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”), amelynek hatályos szövege amelynek hatályos szövege a következő linken keresztül érhető el:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100108.tv